"We Know How To Shape Concrete"
Ürünler

Zemin Stabilizasyonu

Zemin Stabilizasyonu / Toz Kontrolü/ Erozyon Kontrolü   SEAL WHITE ( SW) dünyadaki çoğu ülkede çeşitli zemin şartlarını kontrol etmek ve yönetmek için kullanılan ve suyla karıştırılan çok amaçlı  çevresel olarak güvenli- polimer sıvıdır. Yeterli miktarlarda ve doğru uygulandığında, SW, taban sıkıntılarını, toz kirlenmesi, zemin erozyonu ve baraj ve rezervuarlardan su kaybını etkin şekilde önleyecektir.   Taban (Zemin) Stabilizasyonu.. Ulaştırma Bakanlığı alan testleri SW’nin dayanım kabiliyetlerinin çimento stabilizasyonuna denk olduğunu ortaya çıkarmıştır. Diğer testler de, SW’nin neme dayanımında çevresel standartların önemli şekilde karşılanıp geçildiğini göstermiştir.   SW, herhangi bir özel bir ekipman ya da taşıma tedbiri şartı olmadan rutin inşaat prosedürlerine kolaylıkla adapte edilebilir. Ürün basitçe suyla karıştırılır ve zemini bağlamak ve sıkıca birbirine yapışık toprak partiküllerinden oluşan katı bir kütleye dönüştürmek için yeterli miktarlarda zemin üzerine yayılır. Çimento ya da kireç stabilizasyonu maliyetinin çok altında olan SW, yol zemini stabilizasyonu için maliyeti en düşük ve etkin çözümdür.   Eski Asfalt Yolların Geri Kazanımı... SW’nin en iyi kullanımlarından biridir. Ürün çevresel olarak güvenlidir ve bu nedenle, istenmeyen toprağa sürekli artan şekilde daha fazla asfalt emülsiyon biriktirme yönteminin mükemmel bir alternatifidir. Asfaltı pülverize etmek ve bunu eski  zeminle karıştırmanın sonucu, tümünü bir araya sıkıca bağlayan üstün bir stabilizasyon maddesi olarak SW’nin girişiyle dramatik olarak  gelişmiştir. Eski asfalt yolların yenilenmesinde SW kullanılmasında kayda değer bir avantaj vardır:   Daha ucuz  Daha etkin  Daha kolay uygulanan  Üstün yapıştırma kapasitesi Özel taşıma prosedürü gerekmemesi  Özel ekipman ya da ısıtma tankının gerekmemesi   Eski asfalt ile SW kullanmanın en önemli avantajı, eski asfaltın, en sıkı çevre yasalarına uygun olarak kazılma ve bertaraf prosesinin  tamamıyla ortadan kalkmasıdır. Genel olarak, eski asfalt yolların geri dönüşümünde SW’den büyük bir tasarruf ve üstün bir performans beklenebilir..  
Normal Araç  Yollarında Tüketim  Miktarı  : 1 m2 de 1lt

(Etki Derinliği 15cm)

Ağır Yük Araç Yollarında Tüketim Miktarı : 1 m2 de 2lt

(Etki Derinliği 25cm)

*** Etki derinliği kullanılacak malzeme miktarı ve uygulama yerine göre 40cm e kadar çıkartılabilinir.

BENZER ÜRÜNLER

İletişim Bilgilerimiz

+90 312 394 49 10 [email protected]